Võta meiega ühendust

icon_widget_image Esmaspäev-Reede: 08.15 - 17.00
+372 7 385 999 info@kodumaja.ee
Image Alt
  /  Koostöö

Koostöö Kodumajaga on lihtne ja selge

Meie tarneks on enamasti vundamendipealse osa ehitamine põhimõttel „võtmed kätte“.

Kodumaja kliendid

Kodumaja klientideks on ettevõtted, kelle põhitegevuseks on:

 • kinnisvara arendus ja/või
 • ehituse projektijuhtimine ja/või
 • ehituse peatöövõtu juhtimine.

Koostöös kliendiga töötab Kodumaja enamasti kliendi ühe peamise alltöövõtjana, kes teostab enamiku kõikidest ehitustöödest, mis jäävad ehitise vundamendist ülespoole.

Kliendilt ootab Kodumaja seejuures tavaliselt:

 1. ehituse peatöövõtja kohustuste täitmist (kõigi alltöövõtjate koostöö koordineerimist, asjaajamist kohalikus omavalitsuses sh. ehitise ehitus- ja kasutuslubade hankimine jms);
 2. vundamentide, tehniliste magistraalkommunikatsioonide, teede ja platside projekteerimist ja ehitamist ise või alltöövõtjate kaudu. NB! Et tagada vundamentide ja magistraalkommunikatsioonide ühildumine ehitise vundamendipealse osaga, on koostöö Kodumajaga erakordselt tähtis;
 3. muude kohustuste täitmine, milles klient ja Kodumaja on kokku leppinud (eelkõige korralduslike probleemide lahendamine eksportmaades kohalike inimeste poolt).

Kokkuleppe kohaselt võib Kodumaja võtta enda peale veelgi suurema vastutuse, sealhulgas ehitise vundamendipealse osa ehitustööde peatöövõtja vastutuse.

Kodumaja põhiprotsess

Põhiprotsessi sisendiks on: Klient, kellel on soov ehitada.

Põhiprotsessi väljundina oleme endale seadnud eesmärgiks: Rahuloleva kliendi, kes soovitab Kodumaja oma sõpradele ja tuttavatele ka pärast garantiiaja lõppu.

Kogu põhiprotsessi ulatuses on töökorraldus Kodumajas ehitatud üles projektijuhtimise põhimõttel.

Iga kliendi ehitussoovi ja temaga sõlmitud kokkulepet käsitletakse kui iseseisvat projekti, millel on üldjoontes kolm etappi:

 1. müük – mis lõpeb kliendiga lepingu sõlmimisega;
 2. projekteerimine, tootmine ja ehitus – mis lõpeb lepingu alusel teostatud ehitise üleandmisega kliendile;
 3. garantiiperiood – mis lõpeb lepingus kokkulepitud tähtajal ja/või kehtivate seaduste kohaselt.

Erinevates põhiprotsessi etappides on igal projektil Kodumajas alati üks konkreetne vastutaja, kes on ühtlasi ka kliendi kontaktisik.

Vastutavateks isikuteks põhiprotsessi erinevates etappides on:

 1. müügietapis – konkreetne müügijuht;
 2. projekteerimise, tootmise ja ehituse etapis – konkreetne projektijuht koos konkreetse projekteerimise projektijuhiga;
 3. garantiiperioodil – garantiiteeninduse juht.

Mõlemaid lepingupooli rahuldava lõpptulemuse saavutamiseks on oluline ladus koostöö, vastastikune kokkulepetest kinnipidamine ja tihe suhtlus. Seetõttu on tähtis, et ka klient määraks vastutava kontaktisiku, kes tagab, et koostöö sujub ka kliendi poolt ja kliendi lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täidetud.