Võta meiega ühendust

icon_widget_image Esmaspäev-Reede: 08.15 - 17.00
+372 7 385 999 info@kodumaja.ee
Image Alt
  /  Põhiväärtused

Kodumaja põhiväärtused ja juhtpõhimõtted

Professionaalsus ja usaldusväärsus

 • Me kohtleme professionaalselt kõiki äripartnereid – kliente, tarnijaid, töökaaslasi, aktsionäre.
 • Me suhtume professionaalselt kõikide tööülesannete täitmisse.
 • Me oleme avatud ja väärtustame üksteist austavat koostööd ning ootame seda ka oma äripartneritelt.
 • Meie eesmärk on tipptasemel ametialase pädevuse saavutamine.
 • Me oleme uhked, et täidame oma lubadusi ja kokkuleppeid.

Austus ja hoolivus

 • Me õpime tundma meie äripartnerite huvisid ja koostöömotiive ning austame neid.
 • Me hoolime töötervishoiust, tööohutusest ja keskkonnast ning järgime asjakohaseid seadusi ja standardeid.
 • Meie eesmärgiks on vastutustundlik ja hooliv tööõhkkond ning tänapäevane töökeskkond.
 • Me mõistame ja väärtustame üksteise tööd ja pingutusi.
 • Me austame teiste arvamusi ning anname ja võtame kuulda konstruktiivset tagasisidet.
 • Me pakume töötajatele konkurentsivõimelist ja motiveerivat hüvitust eesmärkide saavutamise eest.

Ambitsioonikus ja pühendumine

 • Me oleme pühendunud Kodumaja visiooni elluviimisele.
 • Me pingutame järjekindlalt, et saavutada püstitatud eesmärgid.
 • Meie eesmärk on olla parim selles, mida me teeme.
 • Me ei kuluta energiat konkurentidega võitlemisele, vaid püüame olla neist pidevalt ees.
 • Meie eesmärk on tõhusus, hea maine ja Kodumaja ettevõtete kõrge turuväärtus.

Areng ja innovaatilisus

 • Me mõistame, et ainult pidev areng, muutumine ja kohanemine tagavad pikaajalise konkurentsivõime.
 • Meil on julgust proovida uusi ideid ja juurutada neid selleks, et eristuda positiivselt.
 • Me arendame oma konkurentsivõimet, kasutades maksimaalselt kõiki tehaselise ehitusviisi eeliseid.
 • Me arendame pidevalt oma juhtimissüsteemi toimimise tõhusust.
 • Me teadvustame, et suurim konkurentsieelis on konkurentidest kiiremini õppida ja areneda.

Kodumaja kvaliteet

 • Meie eesmärgiks on pakkuda parimat toodete ja teenuste hinna ning kvaliteedi suhet.
 • Me mõistame, et meilt oodatakse eeskujulikku teenindust ja me pakume seda.
 • Meie eesmärgiks on klientide ja lõpptarbijate 100% rahulolu ja 0-vea põhimõtete järgimine.
 • Me toetame õppimist teiste vigadest, oma vigadest õppimine on kohustuslik.
 • Me kasutame ainult kvaliteetseid ja keskkonnasäästlikke materjale ja tehnoloogiaid.
 • Me kasutame ainult läbimõeldud, nõuetele vastavaid ja tänapäevaseid tehnilisi lahendusi.
 • Meie parimaks reklaamiks on meie eeskujulikult teostatud töö ja kõrge töökultuur.